E13 O čemu uvelike ovisi uspjeh Design Thinking i Design Sprinta (a nije brainstorming)

O čemu uvelike ovisi uspjeh Design Thinking i Design Sprint procesa – tema je o kojoj danas pričam.

Pripremila sam i zanimljiv primjer, na koji možete i sami dati odgovor iz svoje perspektive problema.