O čemu uvelike ovisi uspjeh Design Thinking i Design Sprint procesa – tema je o kojoj danas pričam.

Pripremila sam i zanimljiv primjer, na koji možete i sami dati odgovor iz svoje perspektive problema.