Podcast – Sve Dobre Stvari

Kreativni načini rješavanja kompleksnih problema + Short’n’raw razmišljanja pitanjima koja nam postavljaju nove paradigme.
Kratki podcast, široki okvir za vaše vlastite misli.

Priča, snima i crta:
Dijana Novak Krešić