Podcast – Sve Dobre Stvari

Short’n’raw razmišljanja pitanjima koja nam postavljaju nove paradigme.
Kratki podcast, široki okvir za vaše vlastite misli.

Priča:
Dijana Novak Krešić